REGULAMIN I TARYFIKATOR

PRAWA AUTORSKIE

Cały Regulamin jest publikacją objętą prawem autorskim. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

 

SŁOWNIK POJĘĆ

https://pastebin.com/smU9jNzk

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Regulamin obowiązuje każdego na całym serwerze. Dotyczy też nicków, avatarów, reakcji, opisów „W grze”, profilów generowanych przez boty, a w szczególnych sytuacjach PW.

2. Od kary należy się odwołać najpierw u Supportera, który nałożył karę. Jeżeli odrzuci odwołanie, można przekazać je wyżej, do Admina lub Starszego Moderatora.

3. Każdy członek ST musi poinformować  ukaranego użytkownika o długości i powodzie kary.

4. Cytowanie materiału łamiącego regulamin jest traktowane jako łamanie regulaminu.

5. Użytkownik posiadający dużą liczbę kar otrzymanych w krótkim okresie czasu może otrzymać wyższą karę niż normalnie za pojedyncze wykroczenie, np. Ultimatum lub bana.

6. Nie wolno podważać decyzji członków Support Teamu. Jeżeli uważasz którąś z ich decyzji za niesłuszną, to złóż oficjalną skargę lub napisz swoje zastrzeżenia na PW danej osoby.

7. W przypadku sytuacji spornych ostateczna decyzja należy do Administratora. Jest on również ostatnią instancją odwoławczą.

8. Każda zmiana na #deleted-channel (poza zmianami kosmetycznymi) musi być ogłoszona na kanale #ogłoszenia.

9. Członek ST, który nałożył karę, ma obowiązek odpowiedzieć na otrzymane odwołanie ukaranego najpóźniej do końca trwania kary. Nie dotyczy to odwołań od kar krótszych lub równych 60m, na które członek ST może, ale nie musi odpowiedzieć.

10. Aby być użytkownikiem serwera, należy mieć ukończone 13 lat.

REGULAMIN:

1. Nie obrażaj. O tym czy obrażasz decyduje administracja, a nie obrażany.

2. Nie prowokuj i nie trolluj. Spoilerowanie to rodzaj trollingu.

3. Nie pisz wulgarnych “wiązanek”. 

4. Nie flooduj, nie spamuj, nie nadużywaj capslocka i nie wstawiaj elementów graficznych lub tekstowych utrudniających korzystanie z czatu poza kanałem #spam.

5. Nie podszywaj się pod byłych lub obecnych użytkowników.

6. Nick, avatar i opis „W grze” nie mogą łamać pozostałych punktów regulaminu. Znaki specjalne w nicku są dozwolone jeżeli posiada kilka liter z polskiej klawiatury.

7. Nie nadużywaj języków obcych poza kanałem #international_talks.

8. Nie wysyłaj na serwer i nie linkuj treści zawierających: pornografię i erotykę (poza kanałami nsfw), pedofilię, nsfw loli, gore, przemoc wobec zwierząt, złośliwe lub pirackie oprogramowanie, dane osobowe byłych lub obecnych użytkowników oraz treści drastycznych i obrazoburczych (poza #nsfw_memy).

9. Nie gloryfikuj ani nie publikuj treści ogólnie przyjętych jako kontrowersyjne jak np. faszyzm czy komunizm, oraz takich, które mogą kogoś urazić – np. homofobia lub szowinizm.

10. Nie reklamuj czegokolwiek na PW użytkowników bez ich wcześniejszej zgody lub na serwerze na kanałach innych niż #ogłoszenia, #reklamy lub #spam. Nie dotyczy reklam eventów.

11. Nie pisz na kanałach tematycznych o sprawach całkowicie niezwiązanych z tematem kanału.

12. Bądź miły i nie wprowadzaj toksycznej atmosfery.

13. Nie pinguj bez uzasadnionego powodu.

14. Nie możesz działać na szkodę Straty Czasu na serwerze i poza serwerem.

15. Nie używaj szkodliwych selfbotów.

16. Nie możesz posiadać multikont.

TARYFIKATOR:

Taryfikator to integralna część regulaminu StrateGRY PL. Jest to lista kar w postaci softbanów lub permbanów, które można otrzymać za wykonanie danej zabronionej czynności zawartej w regulaminie.

Każda kara ma widełki, czyli zakres długości w jakim dana kara może zostać nałożona. Przykładowo, jeśli widełki za obrażanie wynoszą 30-60m, to znaczy, że Moderator może nałożyć SoftBana o długości od 30 do 60 minut.

Jednym z elementów taryfikatora jest recydywa, czyli łamanie regulaminu w okresie 10 dni (240h) od momentu poprzedniej kary.

Następne kary z niej są odpowiednio dłuższe i liczone następująco: 

Pierwsza kara -> 3h -> 8h -> 1d -> 2d -> 3d -> 4d -> 5d -> 6d -> 7d -> perm

Licznik resetuje się po upływie 10 dni (240 godzin).

Przykład: 

Osoba, która złamała w piątek regulamin i dostała karę na 1 godzinę, łamiąc regulamin w sobotę, dostanie ją na 3 godziny, a trzecią karę w niedzielę na 8 godzin.

Jeśli pierwsza kara użytkownika będzie trwała 3 godziny lub dłużej, to kolejna będzie wynosiła 8 godzin. Jeżeli pierwsza kara trwała 8 godzin, to kolejna będzie wynosić 24 godziny.

Jeżeli użytkownik złamał regulamin i jego kara będzie dłuższa niż kara z mnożnika, to członek ST ma prawo nałożyć dłuższą karę.

1. Obrażanie, prowokowanie, trolling, minimodding*, wiązanki, toksyczne zachowanie | 30-120 minut

2. Niewielki flooding, spam, capslock, utrudnianie korzystania z czatu | 15-60 minut

3. Duży flooding, spam, capslock, utrudnianie korzystania z czatu | 6-24 godzin

4. Podszywanie się  | 3-12 godzin lub perm (jeśli dotyczy avatara)

5. Obraźliwy, prowokujący, trollujący nick** | 30-120 minut + zmiana nicku

6. Nadużywanie języka obcego (10) | 15-60 minut

7. Treści zabronione | 1-4 dni + usunięcie lub perm (jeśli dotyczy pedofilii) + usunięcie

8. Promowanie piractwa | 15-60 minut

9. Publikowanie danych osobowych | 1-4 dni + usunięcie treści z czatu lub perm (jeśli dotyczy avatara) + usunięcie treści z czatu

10. Propagowanie treści zabronionych | 1-4 godzin

11. Reklama w niewłaściwym miejscu | 1-4 godzin lub perm (jeśli dotyczy PW i nowego usera lub jeśli reklama została wrzucona więcej niż 2 razy pod rząd na 1 kanale lub na kilku kanałach jednocześnie)

12. Treść niezwiązana z tematem kanału | 15-60 minut

13. Treść drastyczna lub obrazoburcza | 1-4 godzin

14. Wielokrotne pingowanie jednej osoby*** | 30-120 minu

15. Pingowanie roli bez powodu**** | 1h za każdą osobę w roli podzielone przez 2

16. Podburzanie przeciwko serwerowi lub administracji | 1-4 godzin

17. Wrzucanie nie swoich selfie | 24h (kara może być natychmiastowo zdjęta, jeśli zmutowany wrzuci swoje prawdziwe selfie)

18. Raidowanie serwera | perm

19. Nieukończenie 13 lat | perm (chyba że dana osoba kończy 13 lat za mniej niż 30 dni)

20. Użycie zwrotu „warto było” i wszystkie jego pochodne | trzykrotne przedłużenie istniejącej kary

21. Spowodowanie wyjścia z serwera innego użytkownika potwierdzone przez ST | 8-24h

Punkty 14, 15 i 16 nie są uwzględnione w Taryfikatorze, ponieważ będą one rozpatrywane indywidualnie w zależności od kontekstu sytuacji.

*Sprowokowanie innego użytkownika do złamania Regulaminu oznacza otrzymanie kary na taką samą długość jak sprowokowany użytkownik.

**Jeżeli użytkownik zmienia swój nick/pseudonim na obraźliwy, prowokujący lub trollujący po raz pierwszy, to dostaje przedłużenie kary wg Taryfikatora. Jeżeli natomiast po przedłużeniu kary i zmianie nicku na nieobraźliwy przez ST, użytkownik znowu ustawi sobie nick/pseudonim, który łamie regulamin, to dostaje wówczas bana (bez usuwania wiadomości) na czas trwania kary. 

***wielokrotne pingowanie nicku to 3 niepotrzebne pingi, w przypadku roli 1 (jeśli ping nie miał sensu) lub 2. 

****Administracja może w szczególnych przypadkach nałożyć dłuższą karę za niepotrzebny ping roli, np. w sytuacji gdy ktoś spinguje rolę w późnych godzinach nocnych.

Regulamin eventów:

1. Na eventach obowiązuje regulamin Straty Czasu, także na odbywających się na innych stronach. 

2. Łamanie regulaminu na evencie poza serwerem będzie skutkowało nałożeniem kary na Discordzie. 

3. Organizator Eventów ma prawo zwrócić uwagę na złe zachowanie na swoim evencie oraz zgłosić je po zakończeniu lub w trakcie trwania do Support Teamu.

4. Organizator Eventu ma prawo odmówić dania za dany event punktów, jeśli dana osoba notorycznie łamała regulamin lub zakłócała jego przebieg oraz ma prawo odmówić możliwości udziału w danym evencie, jeśli takie zachowanie powtarzało się notorycznie w większej ilości eventów.