Przejdź do treści

ZASADY ULTIMATUM

1. Ultimatum może zostać nałożone jeżeli wniosek o Ultimatum dla danego użytkownika (złożony przez kogokolwiek z ST) zostanie przegłosowany przez więcej niż 75% członków administracji lub jeżeli użytkownik wraca z bana.

 
2. Support Team może przedłużyć Ultimatum o dodatkowe 30 dni jeżeli uzna, że osoba nie poprawiła swojego zachowania po danym okresie czasu (domyślnie po 30 dniach) z Ultimatum. Dokonuje tego Administrator razem ze Starszymi Moderatorami biorąc po uwagę zdanie reszty ST jeżeli sytuacja akurat tego wymaga.

Jeżeli ultimatum trwa dłużej niż 30 dni, to wówczas użytkownik musi uzyskać aktywność (co najmniej 1000 wiadomości lub 30h na czatach głosowych) pomnożoną przez liczbę miesięcy trwania ultimatum. Przykładowo w przypadku 90 dni ultimatum oznacza to aktywność na poziomie 3000 wiadomości lub 90h na vc uzyskane w czasie 90 dni trwania ultimatum.
 
3. Aby Ultimatum nie zostało przedłużone automatycznie o dodatkowe 30 dni, osoba z rolą musi napisać w ciągu 30 dni trwania Ultimatum co najmniej 1000 wiadomości na kanałach pozaspamowych lub spędzić 30h na vc .
 
4. Jeżeli użytkownik grozi w trakcie trwania Ultimatum, że po jego zakończeniu będzie nadal łamał regulamin, to otrzymuje natychmiastowego bana od którego może się odwołać po 90 dniach od otrzymania bana.
 
5. Jeżeli użytkownikowi skończyło się Ultimatum i wróci do swojego zachowania za które je dostał, to skończy się to otrzymaniem bana.
 
6. Ultimatum po powrocie z bana nie jest nadawane tylko wtedy, kiedy powodem była reklama serwera, wyjątkiem jest to, gdy user użył reklamy jako „samobójstwa” w trakcie trwania ultimatum lub innego okresu z dużą ilością kar.

7. W przypadku widocznej poprawy zachowania osoby z ultimatum, moderacja może jednorazowo zastąpić niską karę (do 3h włącznie) warnem.